Vad gör jag om jag tappar bort mitt kort jag lagt till i Apple Pay?

När Apple Pay aktiveras skapas ett fiktivt kortnummer. Det innebär att om du lagt in ditt fysiska kort för Apple Pay kommer det att höra ihop med ditt kort. Har du tappat bort ditt kort räcker det att frysa ditt fysiska kort så kommer även kortet att frysas i Apple Pay. Har du tappat bort kortet permanent? Kontakta oss så får du ett nytt!

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp