Har ni valutapåslag på bankkortet?

Nej, vi tar inte ut något valutapåslag. Det finns dock ett påslag från Visa jämfört med Europeiska Centralbankens referensränta. Detta är tyvärr ingenting vi styr över.

Vi tar inget valutapåslag vid köp i andra valutor, utan använder Visas växelkurs vilket gör att dina köp utomlands oftast kommer vara billigare om du använder ditt Northmill-kort. Andra banker tar vanligtvis ut 1,5-2% per transaktion. Var därför uppmärksam när du handlar i utlandet på att alltid betala i lokal valuta för att nyttja den lokala valutakursen. Väljer du att betala i din egna valuta utomlands går du miste om vinsten och betalar högre valutapåslag som butikens bank sätter.

Vill du i realtid se vilken valutakurs som gäller för dig kan du beräkna det här, ange att din bank tar ut 0% i “Bank fee” https://www.visa.co.uk/support/consumer/travel-support/exchange-rate-calculator.html.

Var denna artikel till hjälp?
5 av 5 tyckte detta var till hjälp