Vad innebär det att mitt köp är reserverat?

Vid de flesta kortköp görs en kontroll om det finns täckning för köpet eller uttaget. När denna kontroll görs reserveras motsvarande belopp på kontot. Vi avvaktar sedan en bekräftelse på att köpet/uttaget gick igenom eller hävdes. Det sker normalt inom en bankdag, men det kan dröja längre och är något som styrs av handlaren.

Var denna artikel till hjälp?
4 av 10 tyckte detta var till hjälp