Fullmakt

Om du behöver ta hjälp av någon annan – tillfälligt eller under en längre period – att sköta dina bankärenden kan du ge den personen en fullmakt. Personen som tar på sig ditt uppdrag kallas då fullmaktshavare, och du intar rollen som fullmaktsgivare. Här finner du vår fullmaktsmall för att kunna sköta de vanligaste bankärendena.


För att skydda din integritet och fullfölja lagkrav behöver Northmill Bank i vissa fall undersöka fullmaktens giltighet och vidta kontrollåtgärder.


Så här gör du:
1. Skriv ut och fyll i fullmaktsblanketten
2. Scanna eller fotografera ifylld fullmakt och skicka in den till hej@northmill.se
3. Efter vi har mottagit fullmakten kan nu fullmaktshavaren agera för din räkning tills du väljer att återkalla fullmakten (eller tills fullmakten löper ut)

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp