Varför ställer vi frågor om kundkännedom?

För att förhindra att banker utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism finns särskilda lagstiftningar som reglerar på detta område – i Sverige lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
 
Northmill Bank är, precis som alla andra banker, enligt penningtvättslagen skyldiga att arbeta med förhindrande av penningtvätt och terroristfinansiering. Lagen ställer höga krav på att vi har god kännedom om dig som kund. Vi måste förstå syftet med affärsrelationen och dina transaktioner. Den kundinformation som vi tar del av behandlas konfidentiellt och banksekretessen gäller.
 
Hur påverkar det här dig som kund?
När du blir kund hos oss får du besvara frågor så att vi lär känna dig och förstår hur du tänker använda bankens produkter och tjänster. Som befintlig kund hos oss kommer vi också be dig att uppdatera de uppgifter vi har om dig. Detta är för att vi regelbundet, enligt lag måste ha aktuell information om våra kunder och hur du använder våra produkter och tjänster.
 
Vi behöver ibland även ställa frågor om dina transaktioner som uppfattas som ovanliga i förhållande till dina tidigare svar eller som vi inte riktigt förstår bakgrunden till. Vi är då skyldig att fråga dig om syftet med de aktuella transaktionerna, var pengarna kommer ifrån och vad de ska användas till etc. I vissa fall kan vi även behöva se avtal, kvitton, fakturor eller andra handlingar som styrker din förklaring.
 
Vad händer om du inte svarar?
Om du inte vill eller kan svara på frågorna om kundkännedom kan vi inte erbjuda dig våra produkter och tjänster, eftersom penningtvättslagen inte tillåter vi som bank tillhandahålla tjänster utan att ha god kundkännedom. För att kunna fortsätta att använda våra produkter och tjänster behöver du därför svara på våra frågor.
 
Om du som befintlig kund inte vill svara på våra frågor, kan det leda till att vi måste tillfälligt spärra tjänster tills kundkännedomen är uppnådd. Vi kan till slut bli tvingade att avsluta din kundrelation med oss om du trots påminnelser inte svarar på frågorna eller inkommer med de underlag vi
behöver. 
 
Vill du veta mer?
Om du vill veta mer om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, kan du besöka Finansdepartementet, Finansinspektionen eller Svenska Bankföreningen.
Var denna artikel till hjälp?
3 av 4 tyckte detta var till hjälp