Vad innebär TIN-nummer?

TIN står för Taxpayer Identification Number, som översätts till Skatteregisteringsnummer.

TIN kan se olika ut. Det består av unika kombinationer av siffror eller bokstäver, tilldelade av länder till juridiska och fysiska personer i syfte att identifiera dem som skattesubjekt. Den som har sin skatterättsliga hemvist utanför Sverige behöver uppge sitt utländska skatteregistreringsnummer, alltså TIN, och det numret kan skilja sig beroende på vilket land det rör sig om.

I Sverige är skatteregistreringsnumret ditt personnummer.

Var denna artikel till hjälp?
4 av 4 tyckte detta var till hjälp