Vad innebär TIN nummer?

TIN står för Taxpayer Identification Number/Skatteregisteringsnummer. Skatteregistreringsnumren kan se olika ut, det består av en unik kombination av siffror eller bokstäver som tilldelas av länder till juridiska och fysiska personer med syfte att kunna identifiera dem som skattesubjekt. I Sverige är skatteregistreringsnumret ditt personnummer.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp