Vad innebär skatterättslig hemvist?

Skatterättslig hemvist är det land där du deklarerar din inkomst och betalar skatt i. Du har skatterättslig hemvist i minst ett land och du kan ha hemvist i mer än ett land. Din skatterättsliga hemvist kan skilja sig från din hemvist i folkbokföringshänseende.

Var denna artikel till hjälp?
3 av 3 tyckte detta var till hjälp