Hur slutbetalar jag mitt lån?

Eftersom den aktuella skulden kan variera med tanke på inbetalningar och upplupen ränta så rekommenderar vid dig att kontakta vår kundservice (tel 08 4000 70 40) för att få det exakta beloppet av din kvarvarande skuld. Du kan slutbetala ditt lån närsomhelst.

Om du har betalat in för mycket (en överbetalning), kontakta vår kundservice så ser vi till att utföra en återbetalning till ditt bankkonto.

Var denna artikel till hjälp?
39 av 62 tyckte detta var till hjälp