Varför har jag fått ett uppsägningsbrev?

Om du har missat tre månadsbetalningar får du ett uppsägningsbrev. Om du har mottagit ett uppsägningsbrev bör du snarast betala hela din förfallna skuld, för att undvika ytterligare dröjsmålsränta och att ärendet skickas till inkasso.

I uppsägningsbrevet framgår även det lägsta beloppet att betala och senaste dag för att undvika inkasso. Betalar du beloppet inom den angivna tiden fortsätter kreditavtalet att gälla. Mer information om uppsägning av kredit finns i villkoren. Det går inte att ändra det lägsta beloppet, eller den sista dagen för betalning som anges i uppsägningsbrevet.

Var denna artikel till hjälp?
3 av 6 tyckte detta var till hjälp