Vad är en SEKKI-blankett?

SEKKI är en förkortning av Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (Standard European Consumer Credit Information). SEKKI-blanketten presenteras utefter en lättbegriplig och standardiserad europeisk mall. Tanken är att det ska vara enkelt att förstå kreditvillkoren. SEKKI blanketten hittar du här!

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp