Varför blev min skuld hos min gamla kreditgivare inte fullt avbetald?

I samband med ansökningsprocessen uppges det totala belopp vi har möjlighet att lösa åt dig. Det är endast det totala belopp som presenteras som vi har möjlighet att ta över. Om vi inte kan ta över hela ditt befintliga lån är det viktigt att veta att du fortfarande betalar av det resterande beloppet hos din nuvarande kreditgivare.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 2 tyckte detta var till hjälp