Varför fick jag avslag på min ansökan?

Vid ansökan om en kontokredit genomför vi en individuell kreditbedömning. Beslutet baseras på denna kreditupplysningen, men även andra faktorer som vi behöver ha med i beräkningen. Om din ansökan avslagits kan det bero på att:

  • Din nuvarande kreditvärdighet är för låg
  • Du uppfyller inte våra grundkrav
  • Du är försenad med inbetalningarna av din befintliga kredit
  • Du har en negativ återbetalnings historik
  • Du har redan en aktiv kontokredit

Om din ansökan har avslagits är du välkommen att ansöka på nytt längre fram när dina förutsättningar har förändrats. Vänligen notera att handläggaren inte har möjlighet att påverka beslutet manuellt.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp