Vad är en SEKKI-blankett?

SEKKI är en förkortning av Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (Standard European Consumer Credit Information). SEKKI-blanketten presenteras på ett begripligt sätt enligt en europeisk och standardiserad mall för att det ska vara enkelt att förstå kreditvillkoren.

Var denna artikel till hjälp?
3 av 5 tyckte detta var till hjälp