Vad är insättningsgaranti?

Om ett institut som omfattas av garantin går i konkurs träder den statliga insättningsgarantin in. För dig som kontohavare innebär det trygghet då Riksgälden i sådana fall betalar ut ett belopp motsvarande de insatta pengarna samt den upplupna räntan till kontohavaren, dock normalt högst 950 000 kronor per institut och person (oavsett antalet konton). I vissa fall omfattar garantin dock upp till 5 miljoner kronor. Närmare information om insättningsgarantin finns på Riksgäldens webbplats och information till insättare.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp