Varför har jag fått ett uppsägningsbrev?

Om du har missat tre månadsbetalningar skickas ett uppsägningsbrev ut. Har du mottagit ett uppsägningsbrev bör du snarast betala hela den förfallna skulden för att undvika ytterligare dröjsmålsränta och att ärendet skickas till inkasso. Av uppsägningsbrevet framgår lägsta belopp att betala och senaste dag för att undvika inkasso. Betalar du beloppet inom den angivna tiden fortsätter kreditavtalet att gälla.

Mer information om uppsägning av kredit finns i villkoren. Det går dessvärre inte att ändra det lägsta beloppet att betala eller den sista dagen för betalning som anges i uppsägningsbrevet.

 

Var denna artikel till hjälp?
2 av 3 tyckte detta var till hjälp