När genomförs autogirodragningen?

Autogirot dras automatiskt den 26:e varje månad. Misslyckas dragningen den 26:e gör vi nya försök de 3 bankdagarna som följer. Är den 26:e en helgdag så drar vi nästkommande vardag. På din faktura framgår om du har autogiro aktivt. 

Notera att en manuell inbetalning på fakturabeloppet eller mer ersätter autogirodragningen om den inkommer senast 4 arbetsdagar innan förfallodagen och vi drar då inte månadsbeloppet via autogiro. Betalar du in manuellt i nära anslutning till förfallodagen och vi ändå drar autogirot blir det en extra inbetalning på din skuld. 

Var denna artikel till hjälp?
18 av 21 tyckte detta var till hjälp