När genomförs autogirodragningen?

Autogirot dras automatiskt den 28:e varje månad. Misslyckas dragningen den 28:e gör vi nya försök de 3 bankdagarna som följer. Är den 28:e en helgdag så drar vi nästkommande vardag. På din faktura framgår om du har autogiro aktivt. 

Notera att en manuell inbetalning inte ersätter en autogirodragning utan blir en extra inbetalning på din skuld. 

Var denna artikel till hjälp?
7 av 7 tyckte detta var till hjälp