Varför ställer Northmill frågor om mina pengars ursprung?

På Northmill jobbar vi ständigt för att skapa en säker och trygg miljö för dig som kund. Som bank är vi också skyldiga att följa penningtvättslagen. Det innebär bland annat att vi behöver ha god kundkännedom och inhämta information om syftet och arten av våra kunders affärsförbindelser. Vi är enligt lag skyldiga att ställa denna typ av frågor till alla kunder. Syftet med lagstiftningen är bland annat att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp