Hur lämnar jag ett klagomål?

För oss på Northmill är det viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och med vårt bemötande. Vi lyssnar om det är något du inte är nöjd med eller tycker att vi kan göra bättre. För att kunna garantera dina möjligheter att få dina intressen tillgodosedda och upprätthålla allmänhetens förtroende för Northmill, anser vi att det är mycket viktigt att hantera reklamationer och klagomål på ett tillfredsställande sätt.

Kontakta oss först
Har du synpunkter eller missnöje med våra tjänster eller vårt bemötande, bör du i första hand kontakta vår kundtjänst. Det är viktigt att du kontaktar oss så snart som möjligt så att vi kan hjälpa dig snabbt och på bästa möjliga sätt. Du kan snabbt och enkelt att komma i kontakt med oss genom att använda vår live-chatt. Där får du snabb hjälp, oftast inom en minut, och vi kan hantera alla typer av frågor. Du kan också kontakta oss via vårt kontaktformulär, maila till hej@northmill.se eller genom att ringa 08-400 070 40. Lämna in klagomål är självklart alltid kostnadsfritt.

Om du fortfarande inte är nöjd
Om du efter att du har kontaktat oss fortfarande är missnöjd, har du möjlighet att föra ärendet vidare till Klagomålsansvarig hos Northmill för överprövning. I klagomålet ska du utförligt beskriva vad du är missnöjd med samt vad som har hänt. Bifoga gärna eventuella underlag som du har i form av faktura, kontoutdrag, tidigare korrespondens m.m. för att säkerställa att all fakta och bakgrund kommer med i ärendet.
För att lämna ett klagomål till Northmills Klagomålsansvarig, använd kontaktformuläret. Fyll i vilken produkt det handlar om (kredit, sparande eller försäkring) och välj sedan "klagomål" som "Typ av fråga". Omständigheterna utreds skyndsamt och återkoppling till dig sker i regel inom 14 dagar. Om utredningen av ett klagomål kräver längre handläggningstid kommer du att få information om detta.

Möjligheter till rådgivning och prövning utanför Northmill
Konsumentverket erbjuder konsumenter kostnadsfri vägledning, se konsumentverket.se eller hallakonsument.se. Även många kommuner erbjuder kostnadsfri konsumentvägledning. Stiftelserna Konsumenternas Bank- och finansbyrå respektive Konsumenternas Försäkringsbyrå erbjuder kostnadsfri vägledning via den gemensamma webbplatsen konsumenternas.se.
Om du inte vinner framgång med ditt ärende hos Northmills Klagomålsansvarig har du möjlighet att föra ärendet vidare till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se, eller till allmän domstol, se domstol.se. EU-kommissionens onlineplattform kan också användas vid gränsöverskridande tvistlösning, se ec.europa.eu/odr

Var denna artikel till hjälp?
2 av 11 tyckte detta var till hjälp