Vad händer om jag fått ett uppsägningsbrev?

Har du mottagit ett uppsägningsbrev bör du snarast betala hela din förfallna skuld för att undvika att ditt ärende skickas till inkasso. Uppsägningsbrevet består av samtliga delbetalningar som uteblivit. Betalar du beloppet innan brevets förfallodatum fortsätter kreditavtalet att gälla. Mer information om uppsägning av kredit finner du i de allmänna villkoren.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp