Varför har jag fått en påminnelsefaktura trots att ni dragit pengar från mitt konto?

Vi gör i första hand en dragning på fakturans förfallodatum (den 28:e varje månad). Saknas det täckning på ditt konto försöker vi att genomföra nya dragningar följande tre bankdagar. Om vi inte lyckats dra pengar från ditt konto på förfallodagen riskerar du att det påförs förseningskostnader på grund av försenad betalning. Därför är det viktigt att ditt konto har täckning på förfallodagen för att undvika förseningsavgifter.

Om dragningen har gjorts för sent behöver du betala mellanskillnaden på det inbetalda beloppet och det totala belopp som har aviserats i påminnelsefakturan. Har ingen betalning gjorts alls behöver du betala in det totala beloppet som aviseras.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp