Kan jag få ett besked innan jag lägger in en ansökan?

Vi har i dagsläget ingen möjlighet att se om du kan bli beviljad en kredit eller ett lån innan du ansöker. Det beror på att vi gör en intern kreditbedömning som ligger till grund för beslutsfattandet där både en kreditupplysning samt våra interna regler behöver kontrolleras innan vi kan ge ett besked. Informationen handläggaren behöver för att hantera ansökan kan endast inhämtas om en ansökan kommit in i vårt system.

Var denna artikel till hjälp?
2 av 3 tyckte detta var till hjälp