Vilka krav behöver jag uppfylla för att teckna försäkringen?

För att teckna vårt låneskydd behöver du uppfylla följande villkor:

  • Du är bosatt och folkbokförd i Sverige och har rätt till socialförsäkringsförmåner från svensk försäkringskassa vid behov,
  • Du har fyllt 18 år men inte 69 år,
  • Du har vid tiden för ansökan varit tillsvidareanställd- eller deltidsanställd under en sammanhängande tid av minst tre månader med en arbetstid om minst 17 timmar per vecka, eller
  • Du är, vid tiden för ansökan, egenföretagare sedan minst tre månader och ansluten till en erkänd arbetslöshetskassa,
  • Du är fullt arbetsför, och
  • Du har vid tiden för ansökan inte kännedom om något varsel om uppsägning eller kommande arbetslöshet.

Klicka här för mer information om försäkringsvillkoren.

Var denna artikel till hjälp?
4 av 5 tyckte detta var till hjälp