Kan jag reklamera ett kreditkortsköp?

Respektive försäljningsställe ansvarar för fel i vara eller tjänst i enlighet med varje lands gällande lagstiftning. Reklamation ska därför riktas mot försäljningsstället i första hand. Du har enligt konsumentkreditlagen vanligtvis rätt att framställa samma invändningar mot våra krav på betalning, som mot inköpsstället.

Om en betaltransaktion genomförts utan ditt samtycke eller om du blivit felaktigt debiterad ska du kontakta kundtjänst.

För att reklamera en transaktion, vänligen fyll i Northmills reklamationsblankett.

Maila blanketten till: hej@northmill.se

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp