Varför har jag fått en betalningsuppmaning?

Om du har missat tre månadsbetalningar skickar vi  en betalningsuppmaning. Har du mottagit en betalningsuppmaning bör du snarast betala hela din förfallna skuld för att undvika  att ärendet går vidare till inkasso. Betalningsuppmaningen aviserar dig samtliga uteblivna betalningar under en viss period. Betalar du det aviserade beloppet på betalningsuppmaningen så fortsätter ditt kreditavtal att gälla.

Mer information om uppsägning av kredit hittar du i de allmänna villkoren.

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp