Vad menas med en räntefri period?

Den räntefria perioden avser den tid då ingen ränta påförs på den utnyttjade krediten i samband med kortköp eller uttag. Betalar du den utestående skulden innan fakturans förfallodatum tillkommer ingen ränta alls. Vi erbjuder en räntefri period på tre till sju veckor.

På köp och uttag som sker i början av faktureringsperioden har du sju veckors räntefri kredit. På köp och uttag som sker i slutet av perioden har du tre veckors räntefri kredit. Ränta på eventuella kortköp och uttag tillkommer på utestående skuld (nyttjad kredit) dagen efter förfallodatum.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp