Vad kan jag göra för att minska risken för bedrägerier?

Som kund är du skyldig att:

1. säkerställa att personliga koder för kortet och koder för Bank-ID inte har något samband med ditt personnummer, telefonnummer eller annat nummer som utomstående kan koppla till dig,

2. inte avslöja personliga koder för någon,

3. inte anteckna en personlig kod på sådant sätt att utomstående får anledning att anta att anteckningen avser en personlig kod,

4. inte anteckna en personlig kod på kort eller låta anteckning om en personlig kod vara fäst vid kort eller förvara den tillsammans med kortet,

5. ändra personlig kod omedelbart vid misstanke om att någon obehörig fått kännedom om koden,

6. inte lämna Northmill App i inloggat läge när du inte använder Northmill App

7. om den personliga behörighetsfunktionen (t ex BankID) finns lagrad på en mobil enhet (t ex mobiltelefon, klocka, armband, m.m.) hålla god kontroll och uppsikt över enheten. Du måste vidta alla rimliga åtgärder för att skydda enheten. Om enheten kommer bort eller om det kan misstänkas att någon obehörig fått tillgång till denna ska den personliga behörighetsfunktionen omedelbart spärras.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp